ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΓΗΠΕΔΟ ΝΗΣΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟI  ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ  
Χουρσουζίδης Πόλυς 6937295972
Χουρσουζίδης Τάσος 6970030058tasos88milan@gmail.com